066 - 016 til 017 - 1911 og 1912

Mpr nr. A066016
Dato : 19111002
Forfatter:Møller, Kristian Fr, Boghandler Thrue, boghandler
Emnegruppe: Værksteder - kørsel
Tekst: Tryksager. Justitsministeriet forespørger, hvor trykning af hospitalets tryksager foregår, Man svarer at det meste af blanketterne m.v. udfærdiges på eget trykkeri, men en del at boghandler Kristian Fr Møller, mens boghandler Thrue laver en mindre del

Mpr nr. A066017
Dato : 19120106
Emnegruppe: Brandforsikring
Tekst: Forsikring. Man ønsker alt personales indbo og tøj forsikret for 200 kr. pr. person, hvilket bevilliges af ministeriet dog ikke privat ansatte opsyn samt tyende.

 

Kasse 066

20160308084433_00001.jpg 20160308084433_00002.jpg 20160308084433_00003.jpg 20160308084433_00004.jpg 20160308084433_00005.jpg
20160308084433_00006.jpg 20160308084433_00007.jpg 20160308084433_00008.jpg 20160308084433_00009.jpg 20160308084433_00010.jpg
20160308084433_00011.jpg 20160308084433_00012.jpg 20160308084433_00013.jpg 20160308084433_00014.jpg 20160308084433_00015.jpg