066 - 023 til 025 - 1911 og 1912

Mpr nr. A066023
Dato : 19110826
Emnegruppe: Patientantal
Tekst: Indlæggelse, udenlandske ptt. Der er sluttet overenskomst med Tyskland om lægeoplysninger ved indlæggelse af tyske statsborgere på danske sindssygehospitaler, hvorfor man modtager et cirkulære med skema til indsendelse af oplysninger. se 059-006, udenlandske patienter.

Mpr nr. A066024
Dato : 19110808
Forfatter:Jørgensen, H
Emnegruppe: Kontorpersonale
Tekst: Ansøgning. H. Jørgensen, Banegårdsgade 42, Århus søger en assistentplads på kontoret, som han har hørt bliver ledig. Overlægen svarer, at der ikke ham bekendt bliver nogen stilling ledig.

Mpr nr. A066025
Dato : 19110902
Forfatter:Kyster, Ellen, sygeplererske
Emnegruppe: Plejepersonale
Tekst: Sygeplejerske. Ellen Kyster bliver ansat med 500 kr. i årlig løn stigende hvert tredje år 100 kr. til 800 kr. fri station på 2den klasse. Hun søger afsked i 1913

 

Kasse 066

20160314090153_00001.jpg 20160314090153_00002.jpg 20160314090153_00003.jpg 20160314090153_00004.jpg 20160314090153_00005.jpg
20160314090153_00006.jpg 20160314090153_00007.jpg 20160314090153_00008.jpg 20160314090153_00009.jpg 20160314090153_00010.jpg
20160314090153_00011.jpg 20160314090153_00012.jpg 20160314090153_00013.jpg 20160314090153_00014.jpg 20160314090153_00015.jpg
20160314090153_00016.jpg 20160314090153_00017.jpg 20160314090153_00018.jpg 20160314090153_00019.jpg 20160314090153_00020.jpg
20160314090153_00021.jpg 20160314090153_00022.jpg 20160314090153_00023.jpg 20160314090153_00024.jpg 20160314090153_00025.jpg
20160314090153_00026.jpg