066 - 029 til 031 - 1911 og 1912

Mpr nr. A066029
Dato : 19110925
Emnegruppe: Administration
Tekst: Navneændring. I loven er indført betegnelsen hospital. Derfor ønsker direktionerne at ændre hospitalernes navne til Oringe Hospital, Risskov Hospital, St. Kelds Hospital, Viborg Hospital og Fænøsund Hospital (Middelfart). Man ansøger Sundhedsstyrelsen om tilladelse til at anvende disse navne, men får afslag.

Mpr nr. A066030
Dato : 19110714
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Patienters antal. an er gentagne gange blevet anmodet om at modtage en urolig og voldsom pt. fra Grenå, men har været nødt til at nægte indlæggelse. Den pågældende har gjort sig umulig på sygehuset og i arresten. Begrundelsen for afslaget er at hospitalet er fyldt med urolige ptt. rolige ptt. er anbragt på Råmosegård, Dalstrup eller i familiepleje.

Mpr nr. A066031
Dato : 19110627
Emnegruppe: Plejepersonale
Tekst: Plejeelever. Breve fra ansøgere til posten som plejerelever. Begyndelseslønnen for en kvindelig elev er 115 kr. årlig i det første år. På anden år får man 125 kr.

 

Kasse 066

20160314091939_00001.jpg 20160314091939_00002.jpg 20160314091939_00003.jpg 20160314091939_00004.jpg 20160314091939_00005.jpg
20160314091939_00006.jpg 20160314091939_00007.jpg 20160314091939_00008.jpg 20160314091939_00009.jpg 20160314091939_00010.jpg
20160314091939_00011.jpg 20160314091939_00012.jpg 20160314091939_00013.jpg 20160314091939_00014.jpg 20160314091939_00015.jpg
20160314091939_00016.jpg 20160314091939_00017.jpg 20160314091939_00018.jpg 20160314091939_00019.jpg 20160314091939_00020.jpg
20160314091939_00021.jpg 20160314091939_00022.jpg 20160314091939_00023.jpg 20160314091939_00024.jpg 20160314091939_00025.jpg
20160314091939_00026.jpg 20160314091939_00027.jpg 20160314091939_00028.jpg 20160314091939_00029.jpg 20160314091939_00030.jpg
20160314091939_00031.jpg 20160314091939_00032.jpg