067 - 002 til 005 - 1911

Mpr nr. A067002
Dato : 19110614
Forfatter:Petersen, Karl, Grenå Hallager
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Bygninger. Fra Karl Petersen, Grenå forespørges der hvorledes man indretter polstrede celler, idet man gentagne gange har ptt. der læderer sig selv ved at løbe mod væggen. Hallager svarer, at man ikke længere har polstrede celler, idet man finder det nødvendigt med fast vagt ved sådanne patienter.

Mpr nr. A067003
Dato : 19110918
Forfatter:Hallager
Emnegruppe: Indenrigsrejser
Tekst: Rejser Hallager tillades en rejse i indlandet fra den 20. sept. til den 17. okt. begge dage incl.

Mpr nr. A067004
Dato : 19110426
Forfatter:Hjort, købmand
Emnegruppe: Indtægts- og udgiftssiden
Tekst: Besparelser. Der skal foretages en undersøgelse af økonomien ved sindssygehospitalerne, hvorfor man giver købmand Hjort, Nyborg, fuld adgang til alle oplysninger desangående.

Mpr nr. A067005
Dato : 19110516
Forfatter:Hammer, Elisabeth, sygeplejerske
Emnegruppe: Plejepersonale
Tekst: Sygeplejerske. Frk. Elisabeth Hammer bliver ansat med en årlig løn af 500 kr. stigende for hvert tredje års tjeneste med 100 kr. til 800 kr. og med fri station på 2den klasse. hun fratræder i 1913 den 1. oktober

 

Kasse 067

20160306115845_00001.jpg 20160306115845_00002.jpg 20160306115845_00003.jpg 20160306115845_00004.jpg 20160306115845_00005.jpg
20160306115845_00006.jpg 20160306115845_00007.jpg 20160306115845_00008.jpg 20160306115845_00009.jpg 20160306115845_00010.jpg
20160306115845_00011.jpg 20160306115845_00012.jpg