067 - 013 til 015 - 1911

Mpr nr. A067013
Dato : 19110715
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Løn. Man foreslår afsat 400 kr. til plejerløn på de vanskeligste afdelinger.. "De afdelinger, hvor der er brug for de dygtigste, omhyggeligste og mest besindige plejere, er for en del også de afd., hvor tjenesten er mest byrdefuld og ubehagelig. Det kan ikke gå an, at lade plejerne begynde deres tjeneste her og avancere til de afdelinger, hvor der er mindst brug for erfaring, og det vil føles som en uretfærdighed,.. Pl. på grund af særlig god tjeneste skal flyttes til de pladser som de nødigt vil have.

Mpr nr. A067014
Dato : 19110429
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon
Tekst: Apparater. Man ønsker anskaffet en pålægsmaskine van Berkels Patent til skæring af ost, der for tiden foretages med en almindelig ostehøvl.

Mpr nr. A067015
Dato : 19121012
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Bygninger. Røgters og husflidslærers bolig er forfalden, og man foreslår at den ene familie flytter derfra og får et tillæg på 200 kr. til at finde en anden bolig for, hvilket ministeren bifalder.

 

Kasse 067

20160307120113_00001.jpg 20160307120113_00002.jpg 20160307120113_00003.jpg 20160307120113_00004.jpg 20160307120113_00005.jpg
20160307120113_00006.jpg 20160307120113_00007.jpg 20160307120113_00008.jpg 20160307120113_00009.jpg 20160307120113_00010.jpg
20160307120113_00011.jpg