068 - 014 til 017 - 1912

Mpr nr. A068014
Dato : 19120130
Forfatter:Haar, Aage, kandidat
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Kandidat. Der opslås en stilling som kandidat, men da der ingen kandidat melder sig, forbliver Aage Haar i stillingen.

Mpr nr. A068015
Dato : 19120116
Forfatter:Wilmmelsmann, Julie, sygeplejerske
Emnegruppe: Plejepersonale
Tekst: Sygeplejerske. Juli Wimmelsmann søger en plads og vedlægger anbefalinger

Mpr nr. A068016
Dato : 19120307
Forfatter:Hallager, redaktør
Emnegruppe: Læger
Tekst: Videnskabeligt værk. I forbindelse med en kongres i Moskva vil man fremstille et værk om sindssygehospitalerne i Europa. Hallager er redaktør af den danske del og ansøger om midler til arbejdet, hvilket han får bevilliget 300 kr. Man henstiller til Københavns magistrat at denne ligeledes stiller et beløb til rådighed for Sankt Hans.

Mpr nr. A068017
Dato : 19111205
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Fest. der er indbudt til fest. Takkebreve og høflige afslag.

 

Kasse 068

20160315132824_00001.jpg 20160315132824_00002.jpg 20160315132824_00003.jpg 20160315132824_00004.jpg 20160315132824_00005.jpg
20160315132824_00006.jpg 20160315132824_00007.jpg 20160315132824_00008.jpg 20160315132824_00009.jpg 20160315132824_00010.jpg
20160315132824_00011.jpg 20160315132824_00012.jpg 20160315132824_00013.jpg 20160315132824_00014.jpg 20160315132824_00015.jpg
20160315132824_00016.jpg