Kasse 068 1912

Mpr nr. A068001
Dato : 19120127
Emnegruppe: bibliotek
Tekst: Bibliotek. Kvittering fra universitetsbiblioteket for tryksager fra 2. halvår 1911.

 

 

068-002-1
068-002-2
068-002-3
068-002-4

068-001 og 002-1

Mpr nr. A068002
Dato : 19121127
Emnegruppe: Plejepersonale
Tekst: Plejeelever. Ansøgninger og kontrakter - de sidste dog ikke signerede. Der foreligger ansættelsesbreve, men det fremgår ikke klart, om vedkommende er fremmødt. Flere steder er tydeligt, at de ikke er det

 

068-002-1
068-002-2
068-002-3
068-002-4

068-002-2

Mpr nr. A068003
Dato : 19121007
Forfatter:Statsbanerne
Emnegruppe: Brændselleverance
Tekst: Kul. Man ønsker Bannockburn Navigation Dampkul fra Statsbanerne.

   

068-003

 

Mpr nr. A068004
Dato : 19120607
Forfatter:Haar, Aage, stud med og chir, lægekandidat
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Kandidat. Stud. med. og chir. Aage Haar ansættes som lægekandidat fra 1. september med en månedlig løn af 100 kr. og fri station på 2den forplejningsklasse.

Mpr nr. A068005
Dato : 19120923
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Udenlandske statsborgere. i Middelfart blev indlagt en tysker der arbejdede i Østerhæsinge på en hovedgård. Denne blev tildelt 3 måneders fripleje samt nedsat betaling 55 øre pr. dag. Både han og 2 polakker forlangte indlagt på 2den forplejningsklasse, men i begge tilfælde afgjorde justitsministeriet, at de skulle behandels på 3die klasse, ikke efter fællesregulativets s 23.

Mpr nr. A068006
Dato : 19121102
Forfatter:Pedersen Skov, Jens Peter
Emnegruppe: Plejepersonale
Tekst: Plejereksamen. 2 lister med navne på plejere, der har bestået eksamen i maj og november 1912. Bl.a. Jens Peter Pedersen Skov, Md I, som vi har interview med i "Samtaler med personale"

   

068-004 til 006

 

Mpr nr. A068007
Dato : 19120625
Forfatter:Postbud
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet
Tekst: Postbud. På grund af skærpet økonomi ønsker man postbudet erstattet med en almindelig tjenestekarl. Posten skal da leveres over Risskov Station. Muligvis skal karlen stille kaution for de ham betroede midler, idet han også skal gå ærinder og betale regninger.

   

068-007

 

Mpr nr. A068008
Dato : 19120807
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: obligation. Tilhørerende fonden for patienters arbejdsfortjeneste er indsendt til prohibitivpåtegning.

   

068-008

 

Mpr nr. A068009
Dato : 19130110
Forfatter:Bregendahl, Jens Vilhelm Sørensen Nielsen, Johanne Thomine Larsen, Ane Kirstine
Emnegruppe: Personlige patientforhold
Tekst: Døvstummeafdeling. Sundhedsstyrelsen foreslår, at man samler sindssyge døvstumme på en enkelt institution og ansætter kyndigt personale, der kan kommunikere med dem. Ovl. er enig heri, idet han mener at det vil gøre dem mindre ensomme og hindre dem i at synke dybere ned i sløvsind, hvis de har nogen at tale med. Der er tre sådanne ptt i Århus: Jens Vilhelm Sørensen Bregendahl, Johanne Thomine Nielsen og Ane Kirstine Larsen

Mpr nr. A068010
Dato : 19120813
Forfatter:Hallager
Emnegruppe: Indenrigsrejser
Tekst: Rejser. Hallager får tilladelse til at foretage to rejser en i indlandet og en til udlandet. Embedet skal under hans fravær varetage af 1. rel. på hans til- og ansvar.

Mpr nr. A068011
Dato : 19120822
Forfatter:Hansen, kobbersmed Jensen, ingeniør
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Bygninger. Kobbersmed Hansen har foreslået forandringer i samlingerne på lynafledernettet, hvilket forelægges ingeniør Jensen til kommentar.

Mpr nr. A068012
Dato : 19120731
Emnegruppe: Gaslevering
Tekst: Gas. Belysningsvæsnet har tænkt sig at nedlægge en ny hovedgasledning i vejen der fører fra hovedvejen til sindssygehospitalet til Risskov ved "det nordre hus". Man forespørger om hospitalet er interesseret i at få indlagt gas i funktionærboligerne. Man svarer, at det ikke kan lade sig gøre uden at kende den samlede pris for husenes installationer.

 

Mpr nr. A068013
Dato : 19120108
Emnegruppe: bibliotek
Tekst: Bibliotek. Indsendelse af eksemplarer af tryksager fra andet halvår 1911 og 1. halvår 1912.

   

068-009 til 013

Mpr nr. A068014
Dato : 19120130
Forfatter:Haar, Aage, kandidat
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Kandidat. Der opslås en stilling som kandidat, men da der ingen kandidat melder sig, forbliver Aage Haar i stillingen.

Mpr nr. A068015
Dato : 19120116
Forfatter:Wilmmelsmann, Julie, sygeplejerske
Emnegruppe: Plejepersonale
Tekst: Sygeplejerske. Juli Wimmelsmann søger en plads og vedlægger anbefalinger

Mpr nr. A068016
Dato : 19120307
Forfatter:Hallager, redaktør
Emnegruppe: Læger
Tekst: Videnskabeligt værk. I forbindelse med en kongres i Moskva vil man fremstille et værk om sindssygehospitalerne i Europa. Hallager er redaktør af den danske del og ansøger om midler til arbejdet, hvilket han får bevilliget 300 kr. Man henstiller til Københavns magistrat at denne ligeledes stiller et beløb til rådighed for Sankt Hans.

Mpr nr. A068017
Dato : 19111205
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Fest. der er indbudt til fest. Takkebreve og høflige afslag.

   

068-014 til 017

 

Mpr nr. A068018
Dato : 19120208
Forfatter:Villadsen Rasmussen, Jens Peter, plejeelev Jensen, Karl Marius, plejeelev Robdrup, Karna, plejeelev Kjeldsen, Louise, natplejerskeelev
Emnegruppe: Plejepersonale
Tekst: Plejerelever: Jens Peter Villadsen Rasmussen er ansat som plejerelev fra 1. marts 1912. Karl Marius Jensen ligeledes Karna Robdrup ligeledes, Louise Kjeldsen som natplejerskeelev

   

068-018

 

Mpr nr. A068020
Dato : 19120102
Forfatter:Rohde Jensen Hallager
Emnegruppe: Brevveksling
Tekst: Paternitetssag. Fra byfogeden i Århus fremsendes en sag Rohde contr. Jensen hvortil Hallager bedes udtale sig.

Mpr nr. A068021
Dato : 19120221
Emnegruppe: Patientantal
Tekst: Optagelse. Der foretages ændringer i underretning for* dem, der ønsker patt. optagne i sindssygehospitalet ved Århus, endvidere afventer man ændringer i fællesregulativet for statens sindssygeanstalter.

   

068-020 og 021

 

Mpr nr. A068022
Dato : 19120223
Emnegruppe: Brændselleverance
Tekst: Kul. Justitsministeriet forespørger, hvilken slags kul der anvendes på anstalten man svarer Aitken Navigation til Dampmaskinen og Watsons Hartley og Brucknock Hartley til kakkelovne. Disse to sorter er man kommet frem til ved forsøg.

   

068-022

 

Mpr nr. A068023
Dato : 19120326
Forfatter:Statsbanerne
Emnegruppe: Brændselleverance
Tekst: Kul. I anledning af kulminearbejderstrejke i England udbeder ministeriet sig oplyst, hvor mange kul og koks, der er til rådighed på asylet, man svarer, at der er tilstrækkeligt til en måned samt at statsbanerne har lovet 20000 kg snarest.

   

068-023