069 - 002 til 004 - 1912

Mpr nr. A069002
Dato : 19130304
Forfatter:Simosne, Andrea, plejerske
Emnegruppe: Plejepersonale
Tekst: Plejerske sygdom. Andrea Simosne. Fratræder p.g.a. sygdom og får tilkendt kostpenge i 8 uger. Vedlagt bestemmelser for optagelse af elev på hospitalet.

Mpr nr. A069003
Dato : 19120912
Forfatter:Hallager, Frederik
Emnegruppe: Personlige patientforhold
Tekst: Forespørgsel vedr. pt. En trælastejer. En ung pige får anfald, hvor blodet stiger hende til hovedet, hun kan få stærke smerter med latterudbrud, desuden taler hun i vildelse om natten. Man anmoder Hallager om en recept. Denne svarer, at han aldrig skriver recepter til ptt som han ikke har undersøgt, og råder til at få hende til læge

Mpr nr. A069004
Dato : 19121210
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Personale sygdom. Ministeriet forespørger om der ydes lægehjælp medicin og pleje til syge medarbejdere, hvortil anstalten svarer det gør der til funktionærerne. Der er ikke dannet særlige sygekasser ved hospitalet

 

Kasse 069

20160314094341_00001.jpg 20160314094341_00002.jpg 20160314094341_00003.jpg 20160314094341_00004.jpg 20160314094341_00005.jpg
20160314094341_00006.jpg 20160314094341_00007.jpg 20160314094341_00008.jpg 20160314094341_00009.jpg 20160314094341_00010.jpg
20160314094341_00011.jpg 20160314094341_00012.jpg 20160314094341_00013.jpg