069 - 006 til 010 - 1912

Mpr nr. A069006
Dato : 19121224
Emnegruppe: Kirkeforhold
Tekst: Præst. Forespørgsel fra ministeriet om befordring af præsten, hvor det anføres, at denne med lethed kan gå fra sin bolig til hospitalet på et kvarter.

Mpr nr. A069007
Dato : 191209
Emnegruppe: Statshåndbogen
Tekst: Statshåndbogen. Indkaldelse af rettelser til statshåndbogen samt oplysninger om ptt tallet pr 1. april 1912 381 mænd 288 kv. og 61 kv anbragt i familiepleje 89 mænd i Dalstrup

Mpr nr. A069008
Dato : 19120513
Forfatter:Nielsen, Henriette, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker
Tekst: Sygeplejerske Henriette Nielsen, der har været ansat siden 15. januar 1907 søger om pladsen som natsygeplejerske og får stillingen med en løn af 1000 kr. årlig, stigende hvert tredje år med 100 kr. til 1400kr og fri station på II klasse

Mpr nr. A069009
Dato : 19120117
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Aftenskole. Personalet ønsker en aftenskole med undervisning i dansk stil, analyse og litteratur samt regning og fysik, hvilket ministeriet bevilliger 150 kr. til.

Mpr nr. A069010
Dato : 19121005
Emnegruppe: Læger
Tekst: Læger. Det har ikke været muligt at besætte den ene kandidatplads, hvorfor kandidaten og 2. reservelæge har delt hans arbejde. Man anmoder om tilladelse til at dele den sparede løn mellem de to yngre læger, hvortil man får ministeriets tilladelse.

 

Kasse 069

20160314100343_00001.jpg 20160314100343_00002.jpg 20160314100343_00003.jpg 20160314100343_00004.jpg 20160314100343_00005.jpg
20160314100343_00006.jpg 20160314100343_00007.jpg 20160314100343_00008.jpg 20160314100343_00009.jpg 20160314100343_00010.jpg
20160314100343_00011.jpg 20160314100343_00012.jpg