069 - 011 og 012 - 1912

Mpr nr. A069011
Dato : 19120907
Forfatter:Andersen, Johannes, kandidat
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Kandidat. Der opslås 1 stilling som kandidat, men stillingen må genopslås tre gange. Ansat bliver Johannes Andersen med månedlig løn af 100 kr. og fri station på II klasse.

Mpr nr. A069012
Dato : 19121204
Forfatter:Christensen, Anders Sandersen, plejer
Emnegruppe: Pensioner
Tekst: Plejer Anders Sandersen Christensen søger sin afsked efter aftale med overlægen, hans helbredstilstand gør det umuligt for ham at udføre sit arbejde. Han har været ansat siden 1891.

 

Kasse 069

20160314100646_00001.jpg 20160314100646_00002.jpg 20160314100646_00003.jpg 20160314100646_00004.jpg 20160314100646_00005.jpg
20160314100646_00006.jpg 20160314100646_00007.jpg 20160314100646_00008.jpg 20160314100646_00009.jpg 20160314100646_00010.jpg
20160314100646_00011.jpg 20160314100646_00012.jpg 20160314100646_00013.jpg 20160314100646_00014.jpg