069 - 020 til 022 - 1912

Mpr nr. A069020
Dato : 19130423
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Raamosegaard. I anledning af, at direktionen i skrivelse af 16. d.m. har udbedt sig oplysning om, hvilke midler, der er bevilgede til plejeanstalten Raamosogaards drift, skal man til efterretning meddele, at finansiel hjemmel for afholdelse af de pågældende udgifter er søgt ved lov om tillægsbevilling for finansåret 1913/14, og at der derfor først når denne lov er stadfæstet, vil kunne blive spørgsmål om at anvise beløb til de omhandlende udgifters afholdelse.

Mpr nr. A069021
Dato : 19130607
Emnegruppe: Brandsikring, kloakering og elektricitet
Tekst: Elektricitet. 1 maj 1913 har hospitalet fået indlagt maskineri til elektricitet. Man anmoder om lønforhøjelse til maskinmesteren og assistenten fordi nyanlægget koster mere arbejde. Man anmoder om tilladelse til at købe akkumulatorbatterier.

Mpr nr. A069022
Dato : 19120817
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Bygninger. Fra sundhedsstyrelsen spørger man om, hvad de ledige avlsbygninger skal bruges til, man svarer, at de skal anvendes til 5 familieboliger.

 

Kasse 069

20160315090237_00001.jpg 20160315090237_00002.jpg 20160315090237_00003.jpg 20160315090237_00004.jpg 20160315090237_00005.jpg
20160315090237_00006.jpg 20160315090237_00007.jpg 20160315090237_00008.jpg 20160315090237_00009.jpg 20160315090237_00010.jpg
20160315090237_00011.jpg 20160315090237_00012.jpg 20160315090237_00013.jpg 20160315090237_00014.jpg 20160315090237_00015.jpg
20160315090237_00016.jpg 20160315090237_00017.jpg 20160315090237_00018.jpg