069 - 038 til 040 - 1912

Mpr nr. A069038
Dato : 19120412
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Landbrug. Til brug under forhandlinger vedrørende et sindssygehospital på Sjælland med tilknyttet sikringsanstalten ønsker ministeriet sig oplyst, hvorvidt et landbrug lader sig drive ved et sådant hospital, man svarer, at der reelt er underskud på landbruget ved Århus hospitalet.

Mpr nr. A069039
Dato : 19130430
Emnegruppe: Plejepersonale
Tekst: Plejerforening. Foreningen anmoder om, at lønnen bliver udbetalt den 1. i måneden. Direktionen svarer, at lønnen vil blive udbetalt den næstsidste i måneden, hvis denne er en søgnedag, ellers på førstkommende søgnedag. Endvidere er der anmodning om en ugentlig fridag i stedet for tre halve og en hel månedlig fridag. Dette afvises, da friheden er bestemt ved plejeloven. Anmodning om at få uniformsjakke i stedet for frakke. Forslag om, at de gifte plejere må beholde den udtjente uniform.

Mpr nr. A069040
Dato : 19120711
Emnegruppe: Kontorpersonale
Tekst: Kontorfuldmægtig. Kontorassistenterne foreslår, at deres stilling efter en vis tjenestetid og når assistenterne når en bestemt alder skal benævnes kontorfuldmægtig, fordi dette vil være til nytte under forhandlinger og ved afløsning af forvalteren.

 

Kasse 069

20160315092935_00001.jpg 20160315092935_00002.jpg 20160315092935_00003.jpg 20160315092935_00004.jpg 20160315092935_00005.jpg
20160315092935_00006.jpg 20160315092935_00007.jpg 20160315092935_00008.jpg 20160315092935_00009.jpg 20160315092935_00010.jpg
20160315092935_00011.jpg 20160315092935_00012.jpg 20160315092935_00013.jpg 20160315092935_00014.jpg 20160315092935_00015.jpg
20160315092935_00016.jpg