069 - 041 og 042 - 1913

Mpr nr. A069041
Dato : 19131107
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Emolumenter. Fællesforslag fra alle anstalter om naturalier og bolig samt andre fornødenheder, der indgår i personalets løn

Mpr nr. A069042
Dato : 19131010
Forfatter:Svenningsen, maskinarbejder
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Regnskab. Godkendelse af regnskab hvoraf det fremgår at ministeriet ikke kan godkende at hospitalet afholder udgifter til underordnet personales indlæggelse på andre hospitaler. Endvidere er der betalt for tilbagebringelse af fhv. maskinarbejder Svenningsen, der gentagne gange er bort gået fra hospitalet, hvilket ministeriet ikke mener er berettiget, hvis ikke hospitalet er selvforskyldt i undvigelsen. Udgifterne skal betales af den pågældendes sygekasse

 

Kasse 069

20160315093242_00001.jpg 20160315093242_00002.jpg 20160315093242_00003.jpg 20160315093242_00004.jpg 20160315093242_00005.jpg
20160315093242_00006.jpg 20160315093242_00007.jpg 20160315093242_00008.jpg 20160315093242_00009.jpg 20160315093242_00010.jpg
20160315093242_00011.jpg 20160315093242_00012.jpg 20160315093242_00013.jpg 20160315093242_00014.jpg 20160315093242_00015.jpg
20160315093242_00016.jpg 20160315093242_00017.jpg 20160315093242_00018.jpg 20160315093242_00019.jpg 20160315093242_00020.jpg
20160315093242_00021.jpg 20160315093242_00022.jpg 20160315093242_00023.jpg 20160315093242_00024.jpg 20160315093242_00025.jpg
20160315093242_00026.jpg 20160315093242_00027.jpg 20160315093242_00028.jpg 20160315093242_00029.jpg 20160315093242_00030.jpg
20160315093242_00031.jpg