070 - 002 til 005 - 1913

Mpr nr. A070002
Dato : 19130723
Forfatter:Mikkelsen, J, natplejer
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Natplejer. Natplejer J. Mikkelsens hustru har været indlagt på kommunehospitalet til operation, hvortil der har været udgifter på 164,20 kr. Plejeren søger om at få disse udgifter betalt af hospitalet, men ministeriet afslår.

Mpr nr. A070003
Dato : 19130423
Forfatter:Pedersen, A, vikarsygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker
Tekst: Vikarsygeplejerske. A. Pedersen, Ry st. forespørger om der er en vikarplads ledig i sommermånederne som sygeplejerske. Overlægen svarer, at det er der ikke

Mpr nr. A070004
Dato : 19130422
Emnegruppe: Brandsikring, kloakering og elektricitet
Tekst: Vejlby Sogneråd. Der har været forhandlinger vedrørende et målerhus mellem hospitalet og Vejlby Sogneråds Udvalg for Gas og Ele3ktricitet, men udvalget meddeler, at man har købt grund andetsteds, selv om man ville have foretrukket en ordning med hospitalet.

Mpr nr. A070005
Dato : 19130414
Emnegruppe: Læger
Tekst: Lægevikar. To forespørgsler om der er ledige pladser om lægevikar. I begge tilfælde svares der nej.

 

Kasse 070

20160315142316_00001.jpg 20160315142316_00002.jpg 20160315142316_00003.jpg 20160315142316_00004.jpg 20160315142316_00005.jpg
20160315142316_00006.jpg 20160315142316_00007.jpg 20160315142316_00008.jpg 20160315142316_00009.jpg