070 - 013 og 014 - 1913

Mpr nr. A070013
Dato : 19130315
Emnegruppe: Kontorpersonale
Tekst: Vægter. På forespørgsel fra ministeriet skriver man at vægteren arbejder fra 8 1/2 aften til 6 morgen. Han må gerne have bibeskæftigelse enten ved staten eller private hans løn er 900 kr. årligt stigende med 100 kr. for hvert tredje års tjeneste til 1100 kr. Han har fri bolig, brændsel uniform og lægehjælp samt medicin. Vægteren er tidligere tillagt understøttelse af statskassen efter deres afsked i statens tjeneste. De er nu pensionsberettigede efter lov nr 82 af 19 april 1907.

Mpr nr. A070014
Dato : 19130707
Forfatter:Varming, arkitekt, København Kock, Svend, ingeniør, København
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Bygninger. Tilsyn i 1913 overgår tilsynet med bygninger til arkitekt Varming, København samt ingeniør tilsyn til ing. Svend Kock, København, hvorfor bevillingerne til tilsyn på budgettet fragår.

 

Kasse 070

20160318110103_00001.jpg 20160318110103_00002.jpg 20160318110103_00003.jpg 20160318110103_00004.jpg 20160318110103_00005.jpg
20160318110103_00006.jpg 20160318110103_00007.jpg 20160318110103_00008.jpg 20160318110103_00009.jpg 20160318110103_00010.jpg
20160318110103_00011.jpg 20160318110103_00012.jpg 20160318110103_00013.jpg