070 - 018 til 021 - 1913

Mpr nr. A070018
Dato : 19130321
Forfatter:Larsen, Emilie, kandidat
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Kandidat. Emilie Larsen får stillingen som kandidat fra 1. april 1913.

Mpr nr. A070019
Dato : 19130221
Forfatter:Hallager, Frederik Kristoffer Hallager, overlæge Holm, Th, dr med, 1. reservelæge Lind, H S, dr med, læge, 2. res
Emnegruppe: Læger
Tekst: Læger. Til brug for den nye fortegnelse over autoriserede læger, anmoder sundhedsstyrelsen om de på hospitalet værende lægers navne. Det er Frederik Kristoffer Hallager, overlæge, dr. med., Th. Holm, 1. reservelæge, dr. med.m H. S. Lind, læge, 2. res.

Mpr nr. A070020
Dato : 19130220
Forfatter:Tscherning, Henny, dansk sygeplejerråd
Emnegruppe: Plejepersonale
Tekst: Sygeplejerske. Da jeg tilfældig har hørt at der bliver en stilling som oversygeplejerske ledig på anstalten, vil jeg tillade mig at anmode overlægen om pladsen må blive opslået i vort tidsskrift. De fleste af statens og kommunens hospitaler kan imødekomme vort ønske i så henseende. Henny Tscherning Dansk sygeplejerråd

Mpr nr. A070021
Dato : 19130206
Forfatter:Lindkvist, Nanny, sygeplejerske
Emnegruppe: Plejepersonale
Tekst: Sygeplejerske. Nanny Lindkvist dr er sygeplejerske søger en stilling, hvis der er en ledig. Man svarer at der vil blive averteret, hvis der bliver en ledig

 

Kasse 070

20160321082546_00001.jpg 20160321082546_00002.jpg 20160321082546_00003.jpg 20160321082546_00004.jpg 20160321082546_00005.jpg
20160321082546_00006.jpg 20160321082546_00007.jpg 20160321082546_00008.jpg 20160321082546_00009.jpg