071 - 005 til 008 - 1913

Mpr nr. A071005
Dato : 19131219
Forfatter:Hermansen, guldsmed
Emnegruppe: Vejanlæg og jernbane
Tekst: Vej. Efter begæring af guldsmed Hermansen mødte sognerådet for at mægle forlig eller afsige kendelse i anledning af istandsættelse og vedligeholdelse af vejen som fra stationsvejen fører mod syd til guldsmed Hermansens ejendom Mtr. 11e

Mpr nr. A071006
Dato : 19140402
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Raamosegaard. Man ansøger om tilladelse til udbygning af Raamosegaard med 10 pladser, idet det vil være muligt at beholde sengeliggende kroniske ptt. på R i stedet for af flytte dem til SvÅ, hvor de vil optage pladsen for de friske tilfælde. Justitsministeriet giver tilladelsen. Man forbeholder sig dog, at Raamosegaard ikke antager karakter af sindssygehospital.

Mpr nr. A071007
Dato : 19131202
Forfatter:Rasmussen, Charlotte
Emnegruppe: Familiepleje
Tekst: Familiepleje. Herved tillader man sig høfligst at forespørge om der på sindssygehospitalet opholder sig en dame, som ønskes anbragt i pleje. Da der for en sådan dame kan fås plads her i et roligt hjem. Meddelelse bedes sendt i hoslagte konvolut. Charlotte Rasmussen, Linaa pr Laven St. Ovl meddeler at der foreligger mange tilbud, der også omtaler forholdene i hjemmet og betalingskrav.

Mpr nr. A071008
Dato : 19131206
Forfatter:Hallager Severinsen, Edmund Severin Jens Johan, plejer Hansen, Ana Katrine Frederikke, plejerske
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet
Tekst: Udtalelse vedrørende personale. I anledning af herredskontorets henvendelse til mig angående hoslagt tilbagefølgende sag, skal jeg udtale, at Edmund Severin Jens Johan Severinsen gjorde tjeneste som plejer her på hospitalet fra 1/11 1905 til 31/7 1906 og fra 5/1 1908 til 31/3 1909, og at der ikke var noget at udsætte på hans forhold, og at Ane Katrine Frederikke Hansen gjorde tjeneste som plejerske fra 1/11 1904 til 31/7 1906 og der ikke blev fundet grund til at klage over hendes forhold. Hallager.

 

Kasse 071

20160318143346_00001.jpg 20160318143346_00002.jpg 20160318143346_00003.jpg 20160318143346_00004.jpg 20160318143346_00005.jpg
20160318143346_00006.jpg 20160318143346_00007.jpg 20160318143346_00008.jpg 20160318143346_00009.jpg 20160318143346_00010.jpg