071 - 011 til 015 - 1913

Mpr nr. A071011
Dato : 19140420
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Statsregnskab, aktiver og passiver ved SvÅ. .. tillader direktionen sig at meddele, at værdien af hospitalets inventarium og besætning per. 3. marts 1913 når kontorinventarium, bogsamling og kort ikke medregnes og når summerne afrundes - vil kunne ansættes til 13.000 kr. for besætning og 360.000 for inventar, og at inventaret på Raamosegaard må ansættes til 12.000 kr. Fra direktionen til justitsministeriet

Mpr nr. A071012
Dato : 19131119
Forfatter:Kirketerp, Ove, læge
Emnegruppe: Familiepleje.
Tekst: Familiepleje. Læge Ove Kirketerpe i Gylling forespørger om det er muligt at få sindssyge i pleje, da en af hans bekendte, der tidligere har været ansat på Dalstrup ønsker dette. Man svarer, at dette ikke er muligt.

Mpr nr. A071013
Dato : 19130914
Emnegruppe: Administration
Tekst: Kongehusets jubilæum. I anledning af kongehusets jubilæum meddeler justitsministeriet pr. telegram, at der skal flages den 15. september.

Mpr nr. A071014
Dato : 19140108
Emnegruppe: revision
Tekst: Regulativ. Der indføres ændringer af fællesregulativet af 1888, trykte eksemplarer vil blive sendt til orientering

Mpr nr. A071015
Dato : 19131108
Emnegruppe: Patientantal
Tekst: Indlæggelse. Til forstanderen for Københavns Tuberkulosestation sendes eksemplarer af blanketter til patienters optagelse.

 

Kasse 071

20160329081327_00001.jpg 20160329081327_00002.jpg 20160329081327_00003.jpg 20160329081327_00004.jpg 20160329081327_00005.jpg
20160329081327_00006.jpg 20160329081327_00007.jpg 20160329081327_00008.jpg 20160329081327_00009.jpg 20160329081327_00010.jpg
20160329081327_00011.jpg 20160329081327_00012.jpg 20160329081327_00013.jpg 20160329081327_00014.jpg 20160329081327_00015.jpg
20160329081327_00016.jpg 20160329081327_00017.jpg 20160329081327_00018.jpg 20160329081327_00019.jpg 20160329081327_00020.jpg