071 - 050 til 052 - 1913

Mpr nr. A071050
Dato : 19150515
Forfatter:Fehrs, I H M Chr, dr med 1ste reservelæge
Emnegruppe: Læger
Tekst: Læge. Ved anmærkning til lov om tillægsbevilling er meddelt tilladelse til, at den fra 1. maj f.å. ved sindssygehospitalet ved Århus ansatte 1ste reservelæge dr. med. I. H. M. Chr. Fehrs anciennitet regnes fra 1ste december.

Mpr nr. A071051
Dato : 19130531
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Løn. For at hospitalet fortsat kan få flinke piger til de forskellige grene af økonomien ønsker man at sætte lønnen op så den ikke ligger for langt under hvad en dygtig pige kan tjene i omegnen. Lønnen hæves derfor til gennemsnitlig 230 kr. årlig. Der ønskes et honorar til plejere og plejersker der arbejder på de urolige afdelinger, idet dette er forbundet med større belastning end på de rolige afdelinger, som man ellers rykker op til.

Mpr nr. A071052
Dato : 19130513
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Avlsgård. Den nuværende avlsgård er blevet repareret, idet man endnu ikke har bygget en ny gård, som der har været ansøgt om gennem flere år. Det har kostet 2818 kr. 92 øre.

 

Kasse 071

20160330081655_00001.jpg 20160330081655_00002.jpg 20160330081655_00003.jpg 20160330081655_00004.jpg 20160330081655_00005.jpg
20160330081655_00006.jpg