071 - 053 til 055 - 1913

Mpr nr. A071053
Dato : 19130706
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon
Tekst: Maskiner. Man søger om tilskud til snedkerimaskiner, da der med bygningstilvæksten er sket en stor optrapning af arbejde for snedker og tømrer. Båndsav, oprette, høvl, elektromotor Desuden søger man om indlægning af elektrisk lys i røgterboligen ved avlsbygningerne og i strandhuset.

Mpr nr. A071054
Dato : 19130529
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: 3die reservelæge. Under hensyn til den udvidede familiepleje på Djursland, søger man om en 3die reservelæge, hvilket tiltrædes af ministeriet. Løn 2400 kr. årligt stigende med 200 kr. hvert tredje år til 3000 samt bolig for en gift, hvilken ikke må forårsage nogen udgift.

Mpr nr. A071055
Dato : 19131205
Forfatter:Nielsen, Hans Theodor, plejer Møller, Martin, plejer
Emnegruppe: Plejepersonale
Tekst: Plejere. To plejere Martin Møller og Hans Theodor Nielsen ansættes som gifte plejere med 300 kr. i erstatning for naturalier og 300 i godtgørelse for kost

 

Kasse 071

20160330081836_00001.jpg 20160330081836_00002.jpg 20160330081836_00003.jpg 20160330081836_00004.jpg 20160330081836_00005.jpg
20160330081836_00006.jpg 20160330081836_00007.jpg 20160330081836_00008.jpg 20160330081836_00009.jpg 20160330081836_00010.jpg
20160330081836_00011.jpg 20160330081836_00012.jpg 20160330081836_00013.jpg 20160330081836_00014.jpg 20160330081836_00015.jpg
20160330081836_00016.jpg 20160330081836_00017.jpg