071 - 056 til 058 - 1913

Mpr nr. A071056
Dato : 19130427
Forfatter:Jensen Kjær, J C, overplejer
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Overplejer, løn. Fra overplejer J. C. Jensen Kjær foreligger der andragende om lønforhøjelse, for at følge med maskinmesterens løn, da disse hidtil har været ligestillede. De kvindelige ligestillede har for et par år siden fået 200 kr. i forhøjelse. Kjær har børn i alderen mellem 10 og 6 år. Han vil gerne holde dem, i de bedste skoler i byen og have en lille ferie hvert år.

Mpr nr. A071057
Dato : 19130607
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Landbrug. Direktionen anmoder om, at man må få et nyt hønsehus og en røgterbolig med på finansloven, hvilket ministeriet tiltræder. Den gamle røgterbolig bliver revet ned.

Mpr nr. A071058
Dato : 19140112
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Raamosegaard. Ministeriet har udbedt sig oplyst, hvor stor en merudgift der vil være årligt på grund af at Raamosegaard kan rumme 10 patienter mere end hidtil beregnet. Den egentlige merudgift vil blive 274 kr. 50 øre.

 

Kasse 071

20160330082154_00001.jpg 20160330082154_00002.jpg 20160330082154_00003.jpg 20160330082154_00004.jpg 20160330082154_00005.jpg
20160330082154_00006.jpg 20160330082154_00007.jpg