071 - 059 til 061 - 1913

Mpr nr. A071059
Dato : 19141106
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Landbrug. Man har indvendinger mod arkitektens udkast til ny røgterbolig. se 071057.

Mpr nr. A071060
Dato : 19140918
Forfatter:Knudsen, Marius, boreingeniør
Emnegruppe: Vandforsyning, inventar og køkken
Tekst: Vandforsyning. Man får bemyndigelse til at lade udføre et suppleringsanlæg for vandforsyning iflg. vedlagt forslag fra borreingeniør Marius Knudsen, Svejbæklund

Mpr nr. A071061
Dato : 19150301
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Raamosegaard. Der er brugt 457 kr. 25 øre til at forbedre vandforsyningen med, hvad man får tillægsbevilling.

 

Kasse 071

20160330082333_00001.jpg 20160330082333_00002.jpg 20160330082333_00003.jpg 20160330082333_00004.jpg 20160330082333_00005.jpg
20160330082333_00006.jpg 20160330082333_00007.jpg 20160330082333_00008.jpg 20160330082333_00009.jpg 20160330082333_00010.jpg
20160330082333_00011.jpg 20160330082333_00012.jpg 20160330082333_00013.jpg 20160330082333_00014.jpg 20160330082333_00015.jpg
20160330082333_00016.jpg 20160330082333_00017.jpg 20160330082333_00018.jpg 20160330082333_00019.jpg 20160330082333_00020.jpg
20160330082333_00021.jpg 20160330082333_00022.jpg 20160330082333_00023.jpg 20160330082333_00024.jpg