071 - 070 til 077 - 1913

Mpr nr. A071070
Dato : 19130607
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Landbrug. Grundejerne i nærheden af svinestalden klager over lugt og ønsker stalden fjernet. Direktionen mener ikke at dette er muligt, for hvis man lægger den et andet vil mulige grundejere formentlig kræve det samme.

Mpr nr. A071071
Dato : 19150226
Forfatter:Mikkelsen, natplejer Andersen, Anton C, plejer
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet
Tekst: Sognerådsmedlem, Plejer Anton C. Andersen er valgt på den socialdemokratiske liste i Vejlby og beder om fritagelse for tjeneste de dage, han skal til sognerådsmøder. Han har lavet en ordning med natplejer Mikkelsen.

Mpr nr. A071072
Dato : 19130614
Forfatter:Ege, Alfred, kandidat
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Kandidat Alfred Ege, Studsgade 10,1 Århus bliver ansat som kandidat fra 1. juli med en løn af 100 kr. og fri station på II klasse.

Mpr nr. A071073
Dato : 19130523
Forfatter:Lindhart. H, husholderske
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Køkkenelev. Det meddeles herved kontoret, at direktionen har givet tilladelse at hospitalets husholderske frk. H Lindhart antager en elev som medhjælp for sig i hospitalets køkken, således at hospitalet yder eleven fri station i II forplejningsklasse, og frk. Lindhart oppebære det honorar, eleven betaler. Eleven vil ikke være at opføre på hospitalets budget

Mpr nr. A071074
Dato : 19140418
Forfatter:Hansen, Anders, fyrbøder
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Fyrbøder. Anders Hansen bliver ansat som fyrbøder i 1913, men tager sin afsked i 1914

Mpr nr. A071075
Dato : 19130513
Emnegruppe: Patientantal
Tekst: Ekspektantliste. Ministeren spørger om det skulle være muligt at tage flere ind fra ventelisten, vel at mærke rolige ptt. som flg. af at flere kommer i familiepleje. Det foreslåede er afhængig af om der indføres en 3die reservelæge samt indrettes to nye vagtafdelinger. jfr. 071-064.

Mpr nr. A071076
Dato : 19130529
Forfatter:Hallager
Emnegruppe: Familiepleje
Tekst: Familiepleje. Hallager foreslår at han for et årligt beløb på 1200 kr. anskaffer sig et automobil, som vil være en lettelse for ham ved inspektion af familieplejepatienter, hvilket ministeriet tiltræder.

Mpr nr. A071077
Dato : 19130524
Emnegruppe: Gaslevering
Tekst: Gas. Kommunen søger tilladelse til at lægge en 150 mm gaslevering i allens gangsti, men dette finder hospitalet uheldigt af hensyn til træerne. Man foreslår at ledningen lægges tværs over marken og måleren anbringes på hospitalets målerhus, således at gasforsyningen til Vejlby udgår herfra.

 

Kasse 071

20160331134517_00001.jpg 20160331134517_00002.jpg 20160331134517_00003.jpg 20160331134517_00004.jpg 20160331134517_00005.jpg
20160331134517_00006.jpg 20160331134517_00007.jpg 20160331134517_00008.jpg 20160331134517_00009.jpg 20160331134517_00010.jpg
20160331134517_00011.jpg 20160331134517_00012.jpg 20160331134517_00013.jpg 20160331134517_00014.jpg 20160331134517_00015.jpg
20160331134517_00016.jpg 20160331134517_00017.jpg 20160331134517_00018.jpg 20160331134517_00019.jpg 20160331134517_00020.jpg
20160331134517_00021.jpg 20160331134517_00022.jpg 20160331134517_00023.jpg 20160331134517_00024.jpg 20160331134517_00025.jpg
20160331134517_00026.jpg 20160331134517_00027.jpg 20160331134517_00028.jpg 20160331134517_00029.jpg 20160331134517_00030.jpg
20160331134517_00031.jpg 20160331134517_00032.jpg 20160331134517_00033.jpg 20160331134517_00034.jpg 20160331134517_00035.jpg
20160331134517_00036.jpg