Til toppen af Museets hjemmeside


Museum Ovartaci
 
Århus Universitetshospital, Risskov


  Stikordsregister


 

Administrationsarkivet for Helbredelsesanstalten
for sindssyge, eller Jydske Asyl, 1846 - 1923
Kasse 072-002 1914

Tilbage til Emnelisten  - Kasse 072

Mpr nr. A072002 - - Dato : 19140505

Forfatter:Varming, arkitekt

Emnegruppe: Bygninger

Tekst: Bygninger. Direktionen anmoder om, at der bliver foretaget syn på staldbygningernes tagværk, hvorfor ministeriet beskikker arkitekt Varming.