Til toppen af Museets hjemmeside


Museum Ovartaci
 
Århus Universitetshospital, Risskov


  Stikordsregister


Administrationsarkivet for Helbredelsesanstalten
for sindssyge, eller Jydske Asyl, 1846 - 1923
Kasse 072-033  1914

Tilbage til Emnelisten  - Kasse 072

 

Mpr nr. A072033 - - Dato  19140703
Emnegruppe Vejanlæg og jernbane

Tekst Vej. I skrivelse af 21. februar 1914 har direktionen i anledning af, at det påtænkes at åbne 2 færdselsveje gennem Risskov til sindssygehospitalet ved Århus, indstillet, at der til den ene, den vestlige vejs udvidelse afgives et areal af ca. 120 kvadratalen af den del af hospitalets jord, som ydes et bidrag en gang for alle 400 kr. ... Justitsministeriet til direktionen