Til toppen af Museets hjemmeside


Museum Ovartaci
 
Århus Universitetshospital, Risskov


  Stikordsregister


 

Administrationsarkivet for Helbredelsesanstalten
for sindssyge, eller Jydske Asyl, 1846 - 1923
Kasse 072-005 1914

Tilbage til Emnelisten  - Kasse 072

Mpr nr. A072005 - - Dato : 19140430

Forfatter:Olsen, M, kirkesanger

Emnegruppe: Kirkeforhold

 

Tekst: Kirkesanger. Det meddeles herved kontoret, at lærer M. Olsen i Vejlby er ansat som kirkesanger ved hospitalets kirke fra den 1. maj d.å. at regne med en løn af 200 kr. årlig.