Til toppen af Museets hjemmeside


Museum Ovartaci
 
Århus Universitetshospital, Risskov


  Stikordsregister


Administrationsarkivet for Helbredelsesanstalten
for sindssyge, eller Jydske Asyl, 1846 - 1923
Kasse 072-011 1917

Tilbage til Emnelisten  - Kasse 072

Mpr nr. A072011 - - Dato : 19141201

Forfatter:

Emnegruppe: Indtægts- og udgiftssiden

Tekst: Kassebeholdning. Ministeriet påpeger, at der ikke må være mere end 6000 kr. i kassen efter fællesregulativet.