Til toppen af Museets hjemmeside


Museum Ovartaci
 
Århus Universitetshospital, Risskov


  Stikordsregister


Administrationsarkivet for Helbredelsesanstalten
for sindssyge, eller Jydske Asyl, 1846 - 1923
Kasse 072-015 1914

Tilbage til Emnelisten  - Kasse 072

Mpr nr. A072015 - - Dato : 19140331
Forfatter:Vedel, Louise, assistent
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Køkkenassistent. Louise Vedel, Dronning Luoises Børnehospital ansættes som assistent fra 1. april 1914 med en årlig løn på 400 kr. stigende efter hvert tredje års tjeneste med 50 kr. til 550 kr. og fri station i II forplejningsklasse. Gensidig opsigelsesfrist til enhver tid på 3 måneder. Der udleveres instruks ved tiltrædelsen
+ 8 ansøgninger