Til toppen af Museets hjemmeside


Museum Ovartaci
 
Århus Universitetshospital, Risskov


  Stikordsregister


Administrationsarkivet for Helbredelsesanstalten
for sindssyge, eller Jydske Asyl, 1846 - 1923
Kasse 072-021 1914

Tilbage til Emnelisten  - Kasse 072

Mpr nr. A072021 - - Dato : 19140814

Forfatter:

Emnegruppe: Medicin

Tekst: Hospitalsapotek. Man er ikke tilfreds med, at der skal farmaceuter til at blande medicinen, idet det vil fordyre processen. Endvidere vil man ikke gerne forpligte sig til at bruge danske leverandører, da disse for visse varers vedkommende er dyrere en udenlandske. Iflg. lov er det kun tilladt læger at blande ufarlig medicin.