Til toppen af Museets hjemmeside


Museum Ovartaci
 
Århus Universitetshospital, Risskov


  Stikordsregister


Administrationsarkivet for Helbredelsesanstalten
for sindssyge, eller Jydske Asyl, 1846 - 1923
Kasse 072-024  1914

Tilbage til Emnelisten  - Kasse 072

 

Mpr nr. A072024 - - Dato : 19140122

Forfatter:Dedichen, overlæge, Norge Hallager, Frederik Kristoffer, ovelæge Holm, Thorbjørn, 1. res.l. osenstand, Knud, 2. res. l. Nissen, Jens Winther, læge Elmquist, Alfred Georg Johannes, læge

Emnegruppe: Læger

 

Tekst: Læger. Overlæge Dedichen i Norge beder sig oplyst, hvilke læger der f.t. er ansat ved hospitalet til offentliggørelse i hans tidsskrift, til gensidig orientering af ansatte ved sindssygestaten i Norden. Overlæge Frederik Kristoffer Hallager ansat 11 sep. 1902 1. res.l. Thorbjørn Holm, ansat 1. april 1899 2. res.l. Knud Rosenstand, ansat den 1. oktober 1913 Læge Jens Winther Nissen 10. oktober 1902 Læge Alfred Georg Johannes Elmquist, ansat maj 1903