Til toppen af Museets hjemmeside


Museum Ovartaci
 
Århus Universitetshospital, Risskov


  Stikordsregister


Administrationsarkivet for Helbredelsesanstalten
for sindssyge, eller Jydske Asyl, 1846 - 1923
Kasse 072-028  1914

Tilbage til Emnelisten  - Kasse 072

 

Mpr nr. A072028 - - Dato : 19140221

Forfatter:

Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst: Overenskomst mellem statens og plejerne. Hovedbestyrelsen for landets 4 plejerforeninger har indsendt et andragende om 8 timers arbejdsdag 14 dages ferie en ugentlig fridag samt ret til at gifte sig uden samtykke. Overlægerne stiller sig mod dette