Kasse 072 1914

Mpr nr. A072001
Dato : 19140606
Forfatter:Winther Nielsen, Anne, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker
Tekst: Sygeplejerske. Anne Winther Nielsen er ansat fra 1914-17. Arbejdstiden fra 1. april til 30. september er fra 600 til 8,30 med 2 timers frihed og fra 1. oktober til 31. marts fra 6.oo morgen til 8 1/2 aften med 2 timers frihed 1 måneds ferie, hver uge 1 dag fri.

 

    072-001

Mpr nr. A072002
Dato : 19140505
Forfatter:Varming, arkitekt
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Bygninger. Direktionen anmoder om, at der bliver foretaget syn på staldbygningernes tagværk, hvorfor ministeriet beskikker arkitekt Varming.

 

    072-002

Mpr nr. A072003
Dato : 19150106
Forfatter:Lund, forvalter Andersen, plejer
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Kommunale tillidshverv. Direktionen har intet imod at forvalter Lund og plejer Andersen har kommunale tillidshverv. Der har ingen problemer været med plejer Andersens fravær fra tjenesten. Fra Direktionen til ministeriet.

 

    072-003

Mpr nr. A072004
Dato : 19160310
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Regnskab. Vedrørende indsendelse af regnskabsekstrakter.

    072-004

Mpr nr. A072005
Dato : 19140430
Forfatter:Olsen, M, kirkesanger
Emnegruppe: Kirkeforhold
Tekst: Kirkesanger. Det meddeles herved kontoret, at lærer M. Olsen i Vejlby er ansat som kirkesanger ved hospitalets kirke fra den 1. maj d.å. at regne med en løn af 200 kr. årlig.

 

    072-005

Mpr nr. A072006
Dato : 19140402
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt
Tekst: Vævede varer. I anledning af, at der skal indrettes et væveri ved Horsens Straffeanstalt, holdes der et møde om, hvilke kvaliteter, der skal fremstilles, idet væveriet skal forsyne sindssygehospitalerne.

 

    072-006

Mpr nr. A072007
Dato : 19140401
Emnegruppe: Beklædning
Tekst: Patientarbejde, løn. Liste over gældende priser for det arbejde patt. yder. Forslag til nye priser.

    072-007

Mpr nr. A072008
Dato : 19140501
Forfatter:Gulstad, O, reservelæge
Emnegruppe: Læger
Tekst: 3. reservelæge. O. Gulstad bliver ansat som 3. reservelæge fra den 1. juni 1914 med løn på 2400 kr. årlig stigende for hvert tredje års tjeneste med 200 kr. til 3000 kr. samt bolig og brændsel.

 

    072-008

Mpr nr. A072009
Dato : 19140810
Emnegruppe: Årsberetninger
Tekst: Årsberetning. Liste med navne over modtagere af årsberetningen.

    072-009

Mpr nr. A072010
Dato : 19170801
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Begravelse, Raamosegaard. Vedr. priserne for begravelser.

    072-010

Mpr nr. A072011
Dato : 19141201
Emnegruppe: Indtægts- og udgiftssiden
Tekst: Kassebeholdning. Ministeriet påpeger, at der ikke må være mere end 6000 kr. i kassen efter fællesregulativet.

 

    072-011

Mpr nr. A072012
Dato : 19140415
Forfatter:Fehr, dr med, 1. reservelæge
Emnegruppe: Læger
Tekst: 1. reservelæge. Dr. med. Fehr ansættes som 1. reservelæge med en årlig løn på 3600 kr., stigende for hvert tredje års tjeneste med 200 kr. til 4400 kr. samt familiebolig og brændsel. Begynder den 1. maj. Pensionssag fra 1918. Sag om pensionsberegning fra de tidspunkter, hvor han har været i statens tjeneste.

 

    072-012

Mpr nr. A072013
Dato : 19140322
Forfatter:Nissen, Jens, læge dr
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet
Tekst: Ferie, Læge Dr. Jens Nissen, Trustrup anmoder om ferie iflg. sin instruks, idet der er barnedåb i hans familie i København. Råmosegård passes i mellemtiden af en anden læge.

 

    072-013

Mpr nr. A072014
Dato : 19140331
Forfatter:Nielsen, Jens Kaalby, fyrbøder
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Fyrbøder. Jens Kaalby Nielsen ansættes som fyrbøder fra 1. april 1914 med en årlig løn på 900 kr. stigende efter hvert tredje års tjeneste med 100 kr. til 1100 kr. samt godtgørelse for bolig 200 kr. og brændsel 100 kr. Gensidig opsigelse på 3 måneder.

 

    072-014

Mpr nr. A072015
Dato : 19140331
Forfatter:Vedel, Louise, assistent
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Køkkenassistent. Louise Vedel, Dronning Luoises Børnehospital ansættes som assistent fra 1. april 1914 med en årlig løn på 400 kr. stigende efter hvert tredje års tjeneste med 50 kr. til 550 kr. og fri station i II forplejningsklasse. Gensidig opsigelsesfrist til enhver tid på 3 måneder. Der udleveres instruks ved tiltrædelsen.

 

    072-015

Mpr nr. A072016
Dato : 19140304
Forfatter:Hallager, Frederik
Emnegruppe: Udenrigsrejser
Tekst: Rejse. Frederik Hallager får af ministeriet tilladelse til at tage på udenlandsrejse i tiden 7. til 31. marts 1914.

Mpr nr. A072017
Dato : 19140301
Forfatter:Pedersen, Marinus Pedersen, Niels
Emnegruppe: Tyverier
Tekst: Tyveri. Brev fra Marinus Pedersen og Niels Pedersen, der begge kræver erstatning af hospitalet for genstande som menes stjålet af en bortgået patient er fundet i Ålestrup, hvortil de bestjålne kan henvende sig hos politiet, hvis de vil have det stjålne tilbage. Der ydes ingen erstatning fra hospitalets side.

Mpr nr. A072018
Dato : 19140228
Forfatter:Christensen, A, studerende
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Kandidat. En ældre kvindelig studerende A. Christensen forespørger om der er plads som kandidat i forårs eller sommermånederne. Man svarer at det er der ikke.

Mpr nr. A072019
Dato : 19140221
Emnegruppe: Skatter - afgifter
Tekst: Motorskat. Man forespørger om der skal svares skat af overlægens bil. Overlægen svarer at vognen anvendes til hjemmebesøg hos patienter i familiepleje, og at den anvendes i statens tjeneste. Ministeriet har bevilliget 1200 kr. årligt til dens vedligeholdelse.

Mpr nr. A072020
Dato : 19140304
Forfatter:Morgenblad, Jysk
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt
Tekst: Avertissement. Jysk Morgenblad gør opmærksom på annoncer skal fordeles mellem forskellige blade, uden hensyn til deres politiske tilhørsforhold, alene skal man tage hensyn til, hvilke befolkningsgrupper, man henvender sig til.

 

    072-016-020

Mpr nr. A072021
Dato : 19140814
Emnegruppe: Medicin
Tekst: Hospitalsapotek. Man er ikke tilfreds med, at der skal farmaceuter til at blande medicinen, idet det vil fordyre processen. Endvidere vil man ikke gerne forpligte sig til at bruge danske leverandører, da disse for visse varers vedkommende er dyrere en udenlandske. Iflg. lov er det kun tilladt læger at blande ufarlig medicin.

 

    072-021

Mpr nr. A072022
Dato : 19140205
Emnegruppe: bibliotek
Tekst: Bibliotek. Brev vedr. tryksager, der er sendt til bibliotekerne.

Mpr nr. A072023
Dato : 19141001
Emnegruppe: Plejepersonale
Tekst: Plejerforeningen, forhandlingsret. Hovedbestyrelsen for de 4 hospitalers plejerforening ønsker at få forhandlingsret overfor ministeriet. Så vidt jeg kan se er direktionen ikke overbevist om, at dette vil have andet en opsættende effekt på sagsbehandlingen.

 

    072-022-023

Mpr nr. A072024
Dato : 19140122
Forfatter:Dedichen, overlæge, Norge Hallager, Frederik Kristoffer, ovelæge Holm, Thorbjørn, 1. res.l. osenstand, Knud, 2. res. l. Nissen, Jens Winther, læge Elmquist, Alfred Georg Johannes, læge
Emnegruppe: Læger
Tekst: Læger. Overlæge Dedichen i Norge beder sig oplyst, hvilke læger der f.t. er ansat ved hospitalet til offentliggørelse i hans tidsskrift, til gensidig orientering af ansatte ved sindssygestaten i Norden. Overlæge Frederik Kristoffer Hallager ansat 11 sep. 1902 1. res.l. Thorbjørn Holm, ansat 1. april 1899 2. res.l. Knud Rosenstand, ansat den 1. oktober 1913 Læge Jens Winther Nissen 10. oktober 1902 Læge Alfred Georg Johannes Elmquist, ansat maj 1903

 

    072-024

Mpr nr. A072025
Dato : 19140214
Forfatter:Jacobsen, Lucie, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker
Tekst: Sygeplejerske. Frk. Lucie Jacobsen bliver ansat, men fratræder igen den 1. september 1914 efter samtale med overlægen.

 

    072-025

Mpr nr. A072026
Dato : 19140120
Forfatter:Hallager Andersen, Viggo
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Dalstrup. Viggo Andersen ønsker stillingen som overopsynsmand. Så vidt jeg forstår foreslår Hallager en prøveperiode, fordi manden ikke har erfaringen fra overordnet stilling af denne art. Ellers er der intet at indvende.

Mpr nr. A072027
Dato : 19140110
Emnegruppe: Skatter - afgifter
Tekst: Skat. Skatterådet ønsker oplyst, hvem der er ansat under sindssygehospitalet og oplyst deres løn mm. Beskatningen er noget uretfærdig, for emolumenter medregnes kun, når denne betales som pengeløn.

 

    072-026-027

Mpr nr. A072028
Dato : 19140221
Emnegruppe: Plejepersonale
Tekst: Overenskomst mellem statens og plejerne. Hovedbestyrelsen for landets 4 plejerforeninger har indsendt et andragende om 8 timers arbejdsdag 14 dages ferie en ugentlig fridag samt ret til at gifte sig uden samtykke. Overlægerne stiller sig mod dette.

 

    072-028

Mpr nr. A072029
Dato : 19140515
Emnegruppe: Sygeplejersker
Tekst: Plejerelever. Antagne og ikke antagne til elever 1914. Kontrakter til de antagne.

    072-029

Mpr nr. A072029
Dato : 19140515
Emnegruppe: Sygeplejersker
Tekst: Plejerelever. Antagne og ikke antagne til elever 1914. Kontrakter til de antagne.

    072-029-1

Mpr nr. A072029
Dato : 19140515
Emnegruppe: Sygeplejersker
Tekst: Plejerelever. Antagne og ikke antagne til elever 1914. Kontrakter til de antagne.

    072-029-2

Mpr nr. A072029
Dato : 19140515
Emnegruppe: Sygeplejersker
Tekst: Plejerelever. Antagne og ikke antagne til elever 1914. Kontrakter til de antagne.

    072-029-3

Mpr nr. A072030
Dato : 19140201
Forfatter:Madsen, Sigrid Bering, assistent
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Assistent i linnedstuen. Sigrid Bering Madsen bliver ansat med en årlig løn af 200 kr. stigende efter hvert tredje år med 50 kr. til 300 kr. samt fri station i II klasse. Gensidig opsigelse til enhver tid af 3 måneder. Afsked fra 1. marts 1915.

 

    072-030

Mpr nr. A072031
Dato : 19140115
Forfatter:Effersø, K, stud med, kandidat
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Kandidat. Stud. med.. K. Effersø antages fra 1. februar med en løn af 100 kr. og fri station på II klasse.

 

    072-031

Mpr nr. A072032
Forfatter:Jensen, Kristine, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker
Tekst: Plejeassistent, sygeplejerske. Kristine Jensen ansættes i 1914 som plejeassistent, men bliver i 1916 ansat som sygeplejerske. Løn 500 kr. stigende med 100 kr. hvert tredje års tjeneste til 800 kr. og fri station og tjenestedragt.

 

    072-032

Mpr nr. A072033
Dato 19140703
Emnegruppe Vejanlæg og jernbane
Tekst Vej. I skrivelse af 21. februar 1914 har direktionen i anledning af, at det påtænkes at åbne 2 færdselsveje gennem Risskov til sindssygehospitalet ved Århus, indstillet, at der til den ene, den vestlige vejs udvidelse afgives et areal af ca. 120 kvardratalen af den del af hospitalets jord, som ydes et bidrag en gang for alle 400 kr. ... Justitsministeriet til direktionen.

    072-033