Til toppen af Museets hjemmeside


Museum Ovartaci
 
Århus Universitetshospital, Risskov


  Stikordsregister


Administrationsarkivet for Helbredelsesanstalten
for sindssyge, eller Jydske Asyl, 1846 - 1923
Kasse 073-002 1915

Tilbage til Emnelisten  - Kasse 073

 

Mpr nr. A073002 - - Dato : 19150318

Forfatter:Apotek, Sct Pauls
Emnegruppe: Medicin

Tekst: Medicin. Sct. Pauls Apotek har forpligtet sig til at levere 50 kg kloralhydrat til 4 kr. kg. Nu er den indkøbte medicin sluppet op, og man foreslår fra apoteket, at der lægges 33 % på en gros prisen ved fremtidige leverancer. Hospitalet tiltræder den ordning, såfremt man får samtykke fra sundhedsstyrelsen og ministeriet.