Til toppen af Museets hjemmeside


Museum Ovartaci
 
Århus Universitetshospital, Risskov


  Stikordsregister


Administrationsarkivet for Helbredelsesanstalten
for sindssyge, eller Jydske Asyl, 1846 - 1923
Kasse 073-003 1914

Tilbage til Emnelisten  - Kasse 073

 

Mpr nr. A073003 - - Dato : 19140618

Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt

Tekst: Kødleverance. Man har hidtil krævet kød leveret med kvalitetsstempel, nu mener slagtehusinspektøren, at man ikke længere har tillid til hans bedømmelse af kødet, hvorfor han nægter at stemple kødet, derfor kan slagteren ikke levere det kød, der er aftalt i konditionerne