Til toppen af Museets hjemmeside


Museum Ovartaci
 
Århus Universitetshospital, Risskov


  Stikordsregister


Administrationsarkivet for Helbredelsesanstalten
for sindssyge, eller Jydske Asyl, 1846 - 1923
Kasse 073-004 1914

Tilbage til Emnelisten  - Kasse 073

 

Mpr nr. A073004 - - Dato : 19140831

Forfatter:

Emnegruppe: Brændselleverance

Tekst: Kulleverancer. I forbindelse med krigsbegivenhederne i Europa, har det været svært at skaffe kul, nu er situationen bedret og den særlige kommission opfordrer kulaftagere til at tage lagre hjem, hvis der igen skulle blive vanskeligheder med kulleverancerne.