Til toppen af Museets hjemmeside


Museum Ovartaci
 
Århus Universitetshospital, Risskov


  Stikordsregister


Administrationsarkivet for Helbredelsesanstalten
for sindssyge, eller Jydske Asyl, 1846 - 1923
Kasse 073-009 1914

Tilbage til Emnelisten  - Kasse 073

 

Mpr nr. A073009 - - Dato : 19160115

Forfatter:

Emnegruppe: Spisereglement

Tekst: Spisereglement. Der udarbejdes et nyt spisereglement for III klasse, hvilket godkendes af ministeriet