Til toppen af Museets hjemmeside


Museum Ovartaci
 
Århus Universitetshospital, Risskov


  Stikordsregister


Administrationsarkivet for Helbredelsesanstalten
for sindssyge, eller Jydske Asyl, 1846 - 1923
Kasse 073-012 1914

Tilbage til Emnelisten  - Kasse 073

 

Mpr nr. A073012 - - Dato : 19150315

Forfatter:Elmquist, A G I, læge

Emnegruppe: Læger

Tekst: Læge. A. G. I. Elmquist, læge ved Dalstrup plejehjem, forespørger, hvordan han skal forholde sig, hvis han bliver indkaldt ved mobilisering. Ministeriet meddelelser, at han må arrangere sig med en læge i Grenå, som skal føre tilsyn med anstalten, og som vil blive udbetalt kørselsgodtgørelse.