Til toppen af Museets hjemmeside


Museum Ovartaci
 
Århus Universitetshospital, Risskov


  Stikordsregister


Administrationsarkivet for Helbredelsesanstalten
for sindssyge, eller Jydske Asyl, 1846 - 1923
Kasse 073-014 1914

Tilbage til Emnelisten  - Kasse 073

 

Mpr nr. A073014 - - Dato : 19141114

Forfatter:

Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst: Militærtjeneste. Ministeriet forespørger, hvor mange tjenestemænd ved hospitalet, der for tiden gør tjeneste som officerer eller underofficerer, og hvor meget de bliver trukket i løn