Til toppen af Museets hjemmeside


Museum Ovartaci
 
Århus Universitetshospital, Risskov


  Stikordsregister


Administrationsarkivet for Helbredelsesanstalten
for sindssyge, eller Jydske Asyl, 1846 - 1923
Kasse 073-017 1914

Tilbage til Emnelisten  - Kasse 073

 

Mpr nr. A073017 - - Dato : 19149999r:

Emnegruppe: Patientantal

Tekst: Indlæggelse. Hospitalet er ifølge fællesregulativ af 3. november 1888, ændret ved justitsministeriets bekendtgørelse af 9. januar 1914, nærmest bestemt til behandling og forplejning af sindssyge (270 af hvert køn), der er hjemmehørende i Hjørring amt ( med undtagelse af Hornum, Slet og Gislev herreder, Randers amt, Århus amt og gl. Skanderborg amt, dog vil, for så vidt plads tillader det, også sindssyge fra andre dele af riget såvel som fra udlandet kunne indlægges. Den 1. januar 1914 var patientbelægningen 761 (396 mænd og 365 kvinder) deraf i hospitalet 501 (273 mænd og 228 kvinder) i Råmosegård 50 kvinder i Dalstrup 93 mænd og i familiepleje 117 (30 mænd og 87 kvinder).