Til toppen af Museets hjemmeside


Museum Ovartaci
 
Århus Universitetshospital, Risskov


  Stikordsregister


Administrationsarkivet for Helbredelsesanstalten
for sindssyge, eller Jydske Asyl, 1846 - 1923
Kasse 073-018 1914

Tilbage til Emnelisten  - Kasse 073

 

Mpr nr. A073018 - - Dato : 19140825

Emnegruppe: Regnskaber

Tekst: Regnskab. Fra indeværende finansår er sindssygehospitalets kasseekstrakter udformet på ny blanketter, der ikke indeholde de for statsregnskabet nødvendige sammentællinger, hvorfor finansministeriet anmoder om, at disse må blive foretaget ved næste indsendelse