Til toppen af Museets hjemmeside


Museum Ovartaci
 
Århus Universitetshospital, Risskov


  Stikordsregister


Administrationsarkivet for Helbredelsesanstalten
for sindssyge, eller Jydske Asyl, 1846 - 1923
Kasse 073-020 1914

Tilbage til Emnelisten  - Kasse 073

 

Mpr nr. A073020 - - Dato : 19141110

Forfatter:Larsen, Rasmus, plejer

Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst: Plejer. I anledning af det med direktionens skrivelse af 24de august tilbagesendte andragende skal man efter at have indhentet erklæring fra sundhedsstyrelsen og brevvekslet med finansministeriet til efterretning og idere bekendtgørelse meddele, at plejer ved sindssygehospitalet ved Århus Rasmus Larsen, uanset det efter hans ansættelse i den nævnte bestilling rejste indfødsretspørgsnmål, ved sin afsked med pension at statens tjeneste, vil blive behandlet i overensstemmende med de i pensionslov af 19 april 1907 givne regler