Til toppen af Museets hjemmeside


Museum Ovartaci
 
Århus Universitetshospital, Risskov


  Stikordsregister


Administrationsarkivet for Helbredelsesanstalten
for sindssyge, eller Jydske Asyl, 1846 - 1923
Kasse 073-023 1914

Tilbage til Emnelisten  - Kasse 073

 

Mpr nr. A073023 -  
Dato : 19140720

Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst: Plejere, militærtjeneste. ansatte funktionærer udgår af tjenesten, vår de indkaldes til rekruttjeneste. Under kortere indkaldelser udbetales der vedkommende pengeløn, medens der ikke gives godtgørelse for kost eller emolumenter. Hospitalet drager omsorg for afløsningen, ligesom evt. udgifter derved bliver betalt af hospitalet