Til toppen af Museets hjemmeside


Museum Ovartaci
 
Århus Universitetshospital, Risskov


  Stikordsregister


Administrationsarkivet for Helbredelsesanstalten
for sindssyge, eller Jydske Asyl, 1846 - 1923
Kasse 073-025 1914

Tilbage til Emnelisten  - Kasse 073

 

Mpr nr. A073025 - - Dato : 19140727

Forfatter:Boysen, Anna, sygeplejerske

Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst: Sygeplejerske. Anna Boysen bliver ansat som sygeplejerske fra den 1. september 1914, med en årsløn på 500 kr. stigende med 100 kr. hvert tredje år til 800 kr. og med fri station på II klasse. Gensidig opsigelsesfrist på 3 måneder. Hun har anbefaling fra Skotland