Til toppen af Museets hjemmeside


Museum Ovartaci
 
Århus Universitetshospital, Risskov


  Stikordsregister


Administrationsarkivet for Helbredelsesanstalten
for sindssyge, eller Jydske Asyl, 1846 - 1923
Kasse 073-026 1914

Tilbage til Emnelisten  - Kasse 073

 

Mpr nr. A073026 - - Dato  19140719

ForfatterHallager

Emnegruppe Sygeplejersker

Tekst Elever. De tidligere udfærdigede bestemmelser for antagelse af elever ved sindssygeplejen i hospitalet ændres således, at antagelsen fremtidig sker med en gensidig opsigelsesfrist af 3 måneder, regnet fra den sidste dag i måneden. Hallager