Til toppen af Museets hjemmeside


Museum Ovartaci
 
Århus Universitetshospital, Risskov


  Stikordsregister


Administrationsarkivet for Helbredelsesanstalten
for sindssyge, eller Jydske Asyl, 1846 - 1923
Kasse 073-027 1914

Tilbage til Emnelisten  - Kasse 073

 

Mpr nr. A073027 - - Dato : 19140704

Forfatter:Herløv, inspektør

Emnegruppe: Tekniske anlæg

Tekst: Fabrikstilsyn. Man bemærker, at hospitalets maskineri er stillet udenfor fabrikstilsynet, dog således, at der hvert år af inspektør Herløv foretages prøver, men nu skal også vaskeriet og pumpeanlæggene under tilsyn