Til toppen af Museets hjemmeside


Museum Ovartaci
 
Århus Universitetshospital, Risskov


  Stikordsregister


Administrationsarkivet for Helbredelsesanstalten
for sindssyge, eller Jydske Asyl, 1846 - 1923
Kasse 073-029 1914

Tilbage til Emnelisten  - Kasse 073

 

Mpr nr. A073029 - - Dato : 19140704

Emnegruppe: Budgetter

Tekst: Budget. Ministeriet forespørger, om det er muligt at indsende budgettet før den nuværende frist. Hospitalet svarer at det vil være vanskeligt, da man allerede nu har svært ved at tilpasse regnskabsafslutningen fra forrige år med budgetlægningen, således at man er klar over de forskellige kontis størrelse ved udgangen af året og ud fra dem kan beregne det kommende års beløb.