Til toppen af Museets hjemmeside


Museum Ovartaci
 
Århus Universitetshospital, Risskov


  Stikordsregister


Administrationsarkivet for Helbredelsesanstalten
for sindssyge, eller Jydske Asyl, 1846 - 1923
Kasse 073-030 1914

Tilbage til Emnelisten  - Kasse 073

 

Mpr nr. A073030 - - Dato : 19149999

 

Emnegruppe: Spisereglement

 

Tekst: Bespisning. Nye retter til III klasse