Til toppen af Museets hjemmeside


Museum Ovartaci
 
Århus Universitetshospital, Risskov


  Stikordsregister


Administrationsarkivet for Helbredelsesanstalten
for sindssyge, eller Jydske Asyl, 1846 - 1923
Kasse 073-031 1914

Tilbage til Emnelisten  - Kasse 073

 

 

Mpr nr. A073031 - - Dato : 19140620

Emnegruppe: Patientbehandling

Tekst: Patientbetaling. Bestemmelserne i fællesregulativet for statens sindssygehospitaler af 3. november 1880 paragraf 23 om uformuende patt. forplejes for nedsat betaling er i Sindssygehospitalet i Århus bragt i anvendelse på: 1. Ptt. der er medlemmer af statsanerkendte sygekasser. 2. Ptt. som af direktionen ifølge deres økonomiske forhold tilvejebragte af øvrigheden bekræftede oplysninger betragtes som uformuende og 3. Ptt. for hvis behandling og forplejning det offentlige, en kommune, en politiøvrighed et amt, en militærafdeling, et ganisionssygehus eller en straffeanstalt. Nogen almindelig regels for hvor meget en patt. skal eje for at være uformuende kan selvfølgelig ikke gives. Dette afgøres af de foreliggende omstændigheder....