Til toppen af Museets hjemmeside


Museum Ovartaci
 
Århus Universitetshospital, Risskov


  Stikordsregister


Administrationsarkivet for Helbredelsesanstalten
for sindssyge, eller Jydske Asyl, 1846 - 1923
Kasse 073-0321914

Tilbage til Emnelisten  - Kasse 073

 

Mpr nr. A073032 - - Dato : 19140617

Forfatter:Kjærting, Chr Ovesen, afdød murer

Emnegruppe: Brandsikring kloakering og elektricitet

Tekst: Kloak. Chr. Kjærting har købt afdøde murer Ovesens grund ved hospitalet og ønsker at opføre en villa. I den forbindelse søger han om tilladelse til at lade sin kloak støde til hospitalets. Denne tilladelse gives for spildevands vedkommende, men ikke for afløb fra WC.