Til toppen af Museets hjemmeside


Museum Ovartaci
 
Århus Universitetshospital, Risskov


  Stikordsregister


Administrationsarkivet for Helbredelsesanstalten
for sindssyge, eller Jydske Asyl, 1846 - 1923
Kasse 073-033  1914

Tilbage til Emnelisten  - Kasse 073

 

Mpr nr. A073033 - - Dato : 19140616

Forfatter:A S, Slagtermester Lund, forvalter Slagtehus, Århus Offentlige Borgmesteren

Emnegruppe: Bespisning

Tekst: Bespisning. Ifølge de af direktionen udfærdigede for første halvdel af indeværende finansår gældende konditioner skal det til hospitalet leverede oksekød og flæsk være forsynet med kvalitetsstempel A S Slagtermester Hasle, som for tiden har leverancen til hospitalet af suppekød, har i hosfølgende skrivelse af 12. ds. meddelt forvalter Lund, at man ikke ser sig i stand til at levere kød forsynet med det nævnte stempel, da Århus Offentlige Slagtehus har nægtet at forsyne de varer, som bruges til hospitalet, med kvalitetsstempel. Direktionen tillader sig i den anledning at forespørge hr. Borgmesteren, om Århus Offentlige Slagtehus er berettiget til at nægte kød og flæsk forsynet med kvalitetsstempel, Når vedkommende slagter ønsker det, og varerne opfylder betingelserne for at opnå et sådant stempel, samt om der er andre institutioner, hvem kvalitetsstempel er blevet nægtet.